Re:THƯ QUÁN ĐẠO TRÀ II

chinhdalat nói:
chu_bo_doi nói:
HÌNH NHƯ BÁC CHỦ BỎ THỚT LUÔN RỒI THÌ PHẢI
NẾU VẬY THÌ....... BUỒN LẮM. MÀ THẤY BÁC ẤY QUÁ.......... HẬN
mà cả chiều hôm qua bác đi đâu thế?

hình như em đi kiếm lúa thì phải. Bây giờ em lại đi.......... cấy nè bác ơi. chiều em lại đi gom lúa