Tập Lái
29/1/18
32
13
13
38
Mới xem lại, có cái bên tài còn bên phụ DEPO! thua rồi
TRỜI ĐỊNH, ĐÚNG CÁI EM CẦN, XE EM NGƯỢC LẠI, CÒN KO BÁC HUY, ĐỂ CHO EM CÁI BÊN TÀI NHÉ, BÁC ADD ZALO EM SỐ 0899154689, EM ÍT VÔ ROOM NÊN KO BIẾT BÁC NT
 
Tập Lái
29/1/18
32
13
13
38
Bác gọi số 0914 12 13 14 (Khai) Chủ nhân của cái đèn 92 Bên tài đó. Mình ko bán phụ tùng Oto. Thanks!
ALOOOO, SỐ ĐT ĐÓ KHÔNG ĐÚNG BÁC HUY ƠI, BÁC XEM CÓ SAI SỐ NÀO KHÔNG?