Hạng D
8/8/10
1.679
436
83
Quảng Ngãi
Lên chương trình chi tiết đi Đại hội xem thử Châu?[/QUOTE
Sáng 29/6 a.Tuân họp nên tầm 10h xuất phát đi Phú Yên. đến cầu Bà Di ăn trưa và chờ đón lão Hậu và a Thưởng từ Gia Lai xuống. Thăng tiến Phú Yên
Trong quá trình đi nếu thích ghé đâu thì ghé, ko luôn Phú Yên
sáng 30/6 xuôi ra Quy Nhơn dự Đại hội, tối Gala
sáng 01/7 xuất phát đi về.
 
Hạng D
8/8/10
1.679
436
83
Quảng Ngãi
Kệ, có chương trình riêng thì đi riêng!
Có tiên sinh cọt nào ghé thăm cho hỏi sao chỉnh khe hở xú páp đúng- các cái OK sao cọt tiếc kiệm xăng và bốc quá ạ?
cái ji quá cũng ko tốt. khe hở đúng, máy nhẹ, xăng ăn tiết kiệm, đúng tỉ lệ hòa khí.....=>quá chuẩn