Hạng D
4/7/07
2.147
994
113
otosaigon.com
ava.jpg


2010lexusgx460015.jpg


2010lexusgx460014.jpg


2010lexusgx460009.jpg


2010lexusgx460008.jpg


2010lexusgx460006.jpg


2010lexusgx460005.jpg


2010lexusgx460003.jpg


2010lexusgx460002.jpg


2010lexusgx460001.jpg


2010lexusgx460106.jpg


2010lexusgx460070.jpg


2010lexusgx460052.jpg


2010lexusgx460051.jpg


2010lexusgx460050.jpg


2010lexusgx460045.jpg


2010lexusgx460044.jpg


2010lexusgx460043.jpg


2010lexusgx460032.jpg


2010lexusgx460030.jpg


2010lexusgx460027.jpg


2010lexusgx460026.jpg


2010lexusgx460025.jpg


2010lexusgx460023.jpg


2010lexusgx460020.jpg


2010lexusgx460019.jpg


ảnh ATP
 
Hạng C
19/2/09
691
2
0
Nếu không biết là Lexus thì em nghĩ nó là hàng Tung của ợ. Thiết kế kiểu gì mà xấu đui xấu mù, chả thấy có cái gì hợp nhãn cả, đẹp mỗi cái Logo.
Ý kiến riêng của em thôi ợ.
 
Hạng D
27/10/07
1.154
16
38
2 mắt trước có vẻ gì đó giống với acura MDX
 
DNT
Hạng D
22/10/05
1.083
76
83
Nhìn hai cái đèn pha giống như thằng đau mắt hột í!
 
Hạng D
19/10/09
4.725
14.256
113
Tel : 0949999684 .
Em thấy đẹp mà bác.Em nghĩ kiểu xe này tuy không bắt mắt khi mới nhìn nhưng mà về lâu dài nó vẫn giữ lại một vài nét gì đó.Mấy cái xe thiết kế body rườm rà chỉ đẹp ban đầu thôi