Hạng D
2/5/16
1.721
1.668
143
mời bạn lên mạng tìm dc tấm giống vậy giúp, dẫn dùm cái link. :)
Đùa cho vui thôi, tranh cãi hơn thua ở chốn ảo này làm gì bác ơi. Xe cộ cũng chỉ là phương tiện, hợp với người này nhưng không hợp với người kia.
Riêng em thích nhiều xe lắm nhưng ít tiền nên đành vui vẻ với con xe cỏ thôi :)