Tập Lái
30/10/21
14
82
13
51
Vô thớt này mới thấy bác chủ thớt khen Tempra lành.
Năm 96-97 gì không nhớ, ông sếp em khoái Fiat nên mua con Tempra này. Thấy đi hãng suốt. Cuối cùng làm thân với anh thợ, gặp chuyện kêu tới cty sửa.
2009 ông đành để cho ace vp đi, mua con mazda 626.