Hạng F
3/10/10
7.379
3.124
113
Previa Club
www.tanyplastic.com
Xe cao 1,7 m với bánh xe 22 inch và lốp 33,5 inch. Điều này giúp chiếc xe có khoảng sáng gầm 34 cm và cho phép nó vượt qua vùng nước sâu hơn 48,8 cm.
AUDI CHẾ TẠO XE OFF-ROAD TỰ HÀNH SỬ DỤNG MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI ĐỂ CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG THAY VÌ ĐÈN PHA
 
Hạng F
3/10/10
7.379
3.124
113
Previa Club
www.tanyplastic.com
Cản trước tích hợp khoang chứa hành lý. Audi tuyên bố khoang riêng biệt này có thể được sử dụng cho các mặt hàng "bẩn bẩn" như giày leo núi và quần áo ướt.
AUDI CHẾ TẠO XE OFF-ROAD TỰ HÀNH SỬ DỤNG MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI ĐỂ CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG THAY VÌ ĐÈN PHA
 
Hạng F
3/10/10
7.379
3.124
113
Previa Club
www.tanyplastic.com
Cảm biến và kiểm soát ổn định điện tử trong lốp xe điều chỉnh áp suất không khí của lốp xe tương ứng với điều kiện mặt đường.
AUDI CHẾ TẠO XE OFF-ROAD TỰ HÀNH SỬ DỤNG MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI ĐỂ CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG THAY VÌ ĐÈN PHA
 
Hạng F
3/10/10
7.379
3.124
113
Previa Club
www.tanyplastic.com
Một điện thoại thông minh trên cột lái đóng vai trò là màn hình trung tâm hiển thị các chức năng của xe, chẳng hạn như điều khiển và điều hướng.
AUDI CHẾ TẠO XE OFF-ROAD TỰ HÀNH SỬ DỤNG MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI ĐỂ CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG THAY VÌ ĐÈN PHA