Hạng F
3/10/10
7.378
3.124
113
Previa Club
www.tanyplastic.com
Chiếc AI:TRAIL có Audi Light Pathfinder, là cụm năm máy bay không người lái có đèn LED thay vì chùm sáng cos và pha thông thường. Chúng có thể bay về phía trước xe, chiếu sáng con đường phía trước.
AUDI CHẾ TẠO XE OFF-ROAD TỰ HÀNH SỬ DỤNG MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI ĐỂ CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG THAY VÌ ĐÈN PHA
 
Hạng F
3/10/10
7.378
3.124
113
Previa Club
www.tanyplastic.com
Ngoài ra, còn có một nguồn sáng kết hợp của Audi, giống đèn pin có thể được gắn từ tính vào ghế cung cấp ánh sáng xung quanh hoặc mang theo khi đang di chuyển. Khi kết hợp với hệ thống định vị, nó có thể chiếu sáng khi đi bộ đường dài.
AUDI CHẾ TẠO XE OFF-ROAD TỰ HÀNH SỬ DỤNG MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI ĐỂ CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG THAY VÌ ĐÈN PHA
 
Hạng F
3/10/10
7.378
3.124
113
Previa Club
www.tanyplastic.com
Nó có quãng đường hoạt động khi đầy pin giữa 400 và 500 km trên địa hình thông thoáng. Trên những con đường khó khăn hơn hành trình giảm xuống còn 250 km.
AUDI CHẾ TẠO XE OFF-ROAD TỰ HÀNH SỬ DỤNG MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI ĐỂ CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG THAY VÌ ĐÈN PHA