Tập Lái
27/4/12
10
9
3
Kien giang
Ở VN quan trọng tính “ thanh khoản”. San máy dầu cần bán sẽ ra đi trong 1 nốt nhạc, đỡ mất giá. San máy xăng muốn bán thì vừa hô bán vừa run, run bởi khi có người hỏi họ sẽ ép giá k thương tiếc. Tóm lại San máy xăng cũ khó bán và mất giá hơn rất nhiều so với San dầu cũ.
Mình ở Bà Rịa, xe vứt ngoài vỉa hè ( cả xóm ai cũng như vậy). Nếu có đổi xe thì chơi máy dầu cho nó mạnh