Hạng B2
23/5/18
452
198
43
39
Đồng Nai
BMw series 7 toàn động cơ công suất lớn thì xác định thuế phí cao nên Thaco xác định giá 5tỏi là đúng rồi...
 
Hạng D
15/11/13
3.081
3.554
113
Mình thấy mũi to mới sang chứ. 7 serie định hướng sang trọng mà :D.
 
Hạng B2
10/2/18
446
183
63
39
Xe hạng thương gia không chê vào đâu được,mỗi tội sao quả thận to nhìn chán quá.