Hạng C
24/1/12
554
448
63
Sao ko làm thận to tí nữa để khỏi phải thiết kêq mấy thứ còn lại nhỉ :) To quá đáng. Mà sao nc ngoài ko có bản 730i máy 2 lít chuột nhắt như VN nhỉ?
 
Hạng D
3/10/15
3.892
3.418
113
Sao ko làm thận to tí nữa để khỏi phải thiết kêq mấy thứ còn lại nhỉ :) To quá đáng. Mà sao nc ngoài ko có bản 730i máy 2 lít chuột nhắt như VN nhỉ?
Đúng là 730 phải nói hơi yếu thật.
Xe 7 cái mình nó to đùng mà vẫn xài máy nhỏ như xe 5 thì đúng là không ổn.
Xe cỡ lớn cần phải 3.0 trở lên.
Merc với Audi không ai có máy 2.0 cho xe lớn thì phải.