Buổi cafe ra mắt HT & HP mới .

Chi Hội Trưởng MazdaFC
Thành viên BQT
28/4/08
7.582
1.207
113
Xác nhận
confirm
Cảm ơn mấy bác tới tham gia đông đủ và em hy vọng sẽ có cafe hàng tuần để tất cả anh em giao lưu , trao đổi về xe cộ các bác nhé .
Photo 09 26 01 03-04-2016.jpg
Photo 09 50 09 03-04-2016.jpg
Photo 09 50 18 03-04-2016.jpg
Photo 09 54 00 03-04-2016.jpg
Photo 09 54 08 03-04-2016.jpg
Photo 09 54 12 03-04-2016.jpg
Photo 09 54 16 03-04-2016.jpg
Photo 09 54 17 03-04-2016.jpg
Photo 09 56 56 03-04-2016.jpg
Photo 09 59 29 03-04-2016.jpg
Photo 10 13 16 03-04-2016.jpg
Photo 10 13 20 03-04-2016.jpg
Photo 10 13 28 03-04-2016.jpg
Photo 11 51 08 03-04-2016.jpg
Photo 12 21 22 03-04-2016.jpg
Photo 12 21 25 03-04-2016.jpg
Photo 12 21 27 03-04-2016.jpg
Photo 12 23 39 03-04-2016.jpg
Photo 12 23 40 03-04-2016.jpg
Photo 12 23 41 03-04-2016.jpg
Photo 12 23 46 03-04-2016.jpg
Photo 12 33 54 03-04-2016.jpg
Photo 12 34 01 03-04-2016.jpg
Photo 12 55 38 03-04-2016.jpg
Photo 12 55 43 03-04-2016.jpg
Photo 12 55 47 03-04-2016.jpg
Photo 17 05 13 03-04-2016.jpg
Photo 17 05 20 03-04-2016.jpg
Photo 17 05 33 03-04-2016.jpg
Photo 17 07 35 03-04-2016.jpg