Hạng D
5/4/15
3.809
3.044
113
Rất hữu ích
Cảm ơn bác chủ. Đi Sài Gòn mùa mưa thì luôn hồi hộp. Nhiều lúc tiến thoái lưỡng nan. Thấy đường ngập nước nhưng Đi không dám, dừng không xong.