Hạng F
3/10/10
7.378
3.124
113
Previa Club
www.tanyplastic.com
Beng...
Sự kiện Giải Thi đấu Độ xe EMMA vừa qua cũng là dịp để Previa Club gặp lại các anh em bạn bè chung sở thích trong otosaigon.com.
Nhân dịp này các bác bên otosaigon.com kết hợp với Anycar.vn (https://anycar.vn/ - trang nổi tiếng trong lĩnh vực mua bán xe hơi cũ) có nhã ý tổ chức một buổi Gặp Mặt Cafe với Previa Club vào lúc 8g-8g30 ngày CN 02/6 tại Anycar Lương Định Của ( https://goo.gl/maps/t1Kivxvt8QfvxtpD9 ). Tại buổi gặp chúng ta sẽ vừa cafe, vừa tám, vừa được nghe các chuyên gia Anycar tư vấn về bảo trì sửa chữa xe cũ, vừa được vệ sinh xe free...!
PACMAN.png
:v
Ráng gom chừng 20 bà Prề cho xôm tụ nghen các bác!
LIKE.png
(y)
***
Danh sách tham dự:
01/ Tam Dominh
02/ Van Nam Nguyen
03/ Hai Tran
04/ Long Tu
05/ Huy Tiger Previa
06/ Thinh Tran
07/ Khương Phan Minh
08/
09/
10/
11/
12/
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
18/9/17
116
219
43
Thủ Đức
Beng...
Sự kiện Giải Thi đấu Độ xe EMMA vừa qua cũng là dịp để Previa Club gặp lại các anh em bạn bè chung sở thích trong otosaigon.com.
Nhân dịp này các bác bên otosaigon.com kết hợp với Anycar.vn (https://anycar.vn/ - trang nổi tiếng lĩnh vực mua bán xe hơi cũ) có nhã ý tổ chức một buổi Gặp Mặt Cafe với Previa Club vào lúc 8g-8g30 ngày CN 02/6 tại Anycar Lương Định Của ( https://goo.gl/maps/t1Kivxvt8QfvxtpD9 ). Tại buổi gặp chúng ta sẽ vừa cafe, vừa tám, vừa được nghe các chuyên gia Anycar tư vấn về bảo trì sửa chữa xe cũ, vừa được vệ sinh xe free...!
PACMAN.png
:v
Ráng gom chừng 20 bà Prề cho xôm tụ nghen các bác!
LIKE.png
(y)
***
Danh sách tham dự:
01/ Tam Dominh
02/ Van Nam Nguyen
03/
04/
05/
 
Hạng D
18/12/11
3.581
10.594
113
Beng...
Sự kiện Giải Thi đấu Độ xe EMMA vừa qua cũng là dịp để Previa Club gặp lại các anh em bạn bè chung sở thích trong otosaigon.com.
Nhân dịp này các bác bên otosaigon.com kết hợp với Anycar.vn (https://anycar.vn/ - trang nổi tiếng trong lĩnh vực mua bán xe hơi cũ) có nhã ý tổ chức một buổi Gặp Mặt Cafe với Previa Club vào lúc 8g-8g30 ngày CN 02/6 tại Anycar Lương Định Của ( https://goo.gl/maps/t1Kivxvt8QfvxtpD9 ). Tại buổi gặp chúng ta sẽ vừa cafe, vừa tám, vừa được nghe các chuyên gia Anycar tư vấn về bảo trì sửa chữa xe cũ, vừa được vệ sinh xe free...!
PACMAN.png
:v
Ráng gom chừng 20 bà Prề cho xôm tụ nghen các bác!
LIKE.png
(y)
***
Danh sách tham dự:
01/ Tam Dominh
02/ Van Nam Nguyen
03/ Hai Tran
04/ Long Tu
05/ Huy Tiger Previa
06/ Thinh Tran
07/ Khương Phan Minh
08/ dungprevia
09/
10/
11/
12/
 
Hạng D
18/12/11
3.581
10.594
113
Beng... Sự kiện Giải Thi đấu Độ xe EMMA vừa qua cũng là dịp để Previa Club gặp lại các anh em bạn bè chung sở thích trong otosaigon.com. Nhân dịp này các bác bên otosaigon.com kết hợp với Anycar.vn (https://anycar.vn/ - trang nổi tiếng trong lĩnh vực mua bán xe hơi cũ) có nhã ý tổ chức một buổi Gặp Mặt Cafe với Previa Club vào lúc 8g-8g30 ngày CN 02/6 tại Anycar Lương Định Của ( https://goo.gl/maps/t1Kivxvt8QfvxtpD9 ). Tại buổi gặp chúng ta sẽ vừa cafe, vừa tám, vừa được nghe các chuyên gia Anycar tư vấn về bảo trì sửa chữa xe cũ, vừa được vệ sinh xe free...! :v Ráng gom chừng 20 bà Prề cho xôm tụ nghen các bác! [IMG](y) *** Danh sách tham dự: 01/ Tam Dominh 02/ Van Nam Nguyen 03/ Hai Tran 04/ Long Tu 05/ Huy Tiger Previa 06/ Thinh Tran 07/ Khương Phan Minh 08/ dungprevia