Hạng B2
7/9/17
222
860
113
Mình thấy khi học lái xe, có ông thầy thì bắt khi rẽ phải hay rẽ trái phải đánh lái đủ vòng ngay, rồi ngồi chờ cho xe thẳng hướng thì mới trả lái. Cụ thể, nếu rẽ trái thì quay luôn một vòng khi gương xe ngang bó vỉa. Rẽ phải thì đánh hết lái ngay khi người ngang bó vỉa.
Nhưng có ông lại bắt đánh lái dần đều, tiến đến đâu sẽ quay vô lăng theo đó. Mình thấy cách này dễ hơn vì mình sẽ cảm giác được đánh lái bao nhiêu là đủ. Thiếu thì lấy lái thêm, thừa thì trả bớt lái.
Các bác hay dùng cách nào khi lái xe thực tế?
 
Hạng B1
15/8/14
58
13
8
34
Mình thấy khi học lái xe, có ông thầy thì bắt khi rẽ phải hay rẽ trái phải đánh lái đủ vòng ngay, rồi ngồi chờ cho xe thẳng hướng thì mới trả lái. Cụ thể, nếu rẽ trái thì quay luôn một vòng khi gương xe ngang bó vỉa. Rẽ phải thì đánh hết lái ngay khi người ngang bó vỉa.
Nhưng có ông lại bắt đánh lái dần đều, tiến đến đâu sẽ quay vô lăng theo đó. Mình thấy cách này dễ hơn vì mình sẽ cảm giác được đánh lái bao nhiêu là đủ. Thiếu thì lấy lái thêm, thừa thì trả bớt lái.
Các bác hay dùng cách nào khi lái xe thực tế?
BÂY CHỪ CHỈNH ĐIỆN HẾT MÀ LO GÌ NỮA
 
Tập Lái
7/3/18
10
1
3
34
Nếu bạn ngồi quá gần vô lăng, bạn sẽ gặp rủi ro khi túi hơi an toàn bung ra. Nếu bạn đã từng xem cuộc thủ nghiệm xe bị tông, người nộm bị đẩy ra phía sau khi túi hơi an toàn bung ra