23/10/06
14.638
5.121
113
Qua suối... Không có gì quá khó với 1 chiếc xe 3 cầu portal và sức kéo hơn 500HP

Camping trong rừng cùng Tacoma 6x6 offroad
Camping trong rừng cùng Tacoma 6x6 offroad
Camping trong rừng cùng Tacoma 6x6 offroad
 
23/10/06
14.638
5.121
113
Bữa cơm trong rừng tự nấu nó rất ngon, không gian và tình anh em chiến hữu đậm đà. Rôm rả câu chuyện của đoạn đường đã đi qua...

Camping trong rừng cùng Tacoma 6x6 offroad
Camping trong rừng cùng Tacoma 6x6 offroad
Camping trong rừng cùng Tacoma 6x6 offroad
Camping trong rừng cùng Tacoma 6x6 offroad
Camping trong rừng cùng Tacoma 6x6 offroad
 
23/10/06
14.638
5.121
113
Cơm no, uống trà thưởng thức không khí rừng rồi căng ghế bố ra ngủ... Kết thúc 1 ngày.

IMG_20220711_185154_edit_108600146913635.jpg
IMG_20220711_185101_edit_108574515580306.jpg