23/10/06
14.656
5.121
113
Sau 1 đêm nghỉ ngơi bên suối, tiếp tục lên đường tìm nơi camping mới

Camping trong rừng cùng Tacoma 6x6 offroad
Camping trong rừng cùng Tacoma 6x6 offroad
Camping trong rừng cùng Tacoma 6x6 offroad
Camping trong rừng cùng Tacoma 6x6 offroad
Camping trong rừng cùng Tacoma 6x6 offroad