Hạng D
26/9/12
1.071
404
83
TP HCM
hình như là mui mềm fải o các pác
Thật sự e o có cảm tình vs xe mui mềm cho dù o có tiền mua
 
Last edited by a moderator: