Hạng B2
14/11/12
106
19
18
40
Xe quá đẹp. Giá hơn cả con S400.
Mà sao bị lỗi túi khí bên ghế phụ vậy bác. Xe mới mà ta?