Hạng B2
15/3/11
291
120
43
Bình Dương
Qua Tết mình cần lấy 1 e Everest Titan 1 cầu số Vin 2019 màu đỏ đô, khu vực Bình Dương/SG cũng đc. Bạn sale nào đi ngang cho e xin tí thông tin.Lh 0983360540 Thành