Tập Lái
12/11/20
2
0
1
26
Khi sửa xe ở Toyota Hiroshima Tân Cảng xong anh em nhớ chạy thẳng hướng về Ung Van Khiem nếu có quay đầu lại thì ở vị trí qua tuyến Metro.
Nay sửa xe xong chạy thẳng bị bắt lỗi đi ngược chiều mọi người.
Ai đi khu sửa xe khu vực này chú ý. Có camera và picachu.