Hạng D
25/10/20
1.191
1.549
98
54
Có thu phí thì đội cơm áo gạo tiền với bạn "hủ" đường xa sẽ ít vào lắm bác ạ. Free bọn nó mới vào :D
thì chủ yếu là hạn chế những thành phần bát nháo,có chuyện là cứ tại-bị-bởi...miếng cơm manh áo mới làm vậy..v.v !chạy trên cao tốc mà cứ như đường ông cố nội tụi nó bỏ tiền làm,muốn chạy sao thì chạy !
 
Hạng D
10/9/08
2.454
4.097
113
GIờ luật chết máy hay đi đái gì trên làn chạy phạt 10tr :D/ chiếc. Là xong.
Bất khả thi.Cấm dừng trên làn chạy được nhưng không thể cấm dừng khẩn cấp.
Cái đường này có thể sánh ngang với cầu Rạch Miễu.
 
Hạng C
30/12/18
537
6.109
173
31
Bất khả thi.Cấm dừng trên làn chạy được nhưng không thể cấm dừng khẩn cấp.
Cái đường này có thể sánh ngang với cầu Rạch Miễu.
Thì cấm trên làn chạy đó.