cấp Căn cước công dân mới có bị thu hồi CMND hay không?

Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.202
105.819
113
9
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Xác nhận
confirm
Và khi đó, nếu không bị thu hồi thì CMND còn giá trị sd không?
 
Hạng D
21/5/14
1.941
19.432
113
30
Xác nhận
confirm
Và khi đó, nếu không bị thu hồi thì CMND còn giá trị sd không?
của em bị nước vào, vẫn bị cắt góc, mấy chỗ như ngân hàng vẫn đòi cái bản cũ đó để đối chiếu cập nhật CCCD
 
Lờ... đờ :-D
Super Moderators
18/9/04
3.299
41.904
113
Xác nhận
confirm
Và khi đó, nếu không bị thu hồi thì CMND còn giá trị sd không?
Cắt góc rồi trả lại và không còn giá trị sử dụng anh nhé! Nó chỉ còn dùng làm căn cứ để cập nhật số cũ sang số mới thôi.
 
Hạng C
18/12/14
722
6.741
93
Quận 11
Xác nhận
confirm
Không quan trọng bằng tờ giấy bé tí a mang về, a phải giữ tờ giấy đó hơn cccd mới.
 
Hạng D
25/6/09
1.658
6.249
113
Xác nhận
confirm
Của em còn nguyên, không thèm thu cũng không cắt góc luôn. Nhưng không có giá trị nữa vì hết hạn.
Anh ra quận làm, báo nó mất rồi là xong.