cấp Căn cước công dân mới có bị thu hồi CMND hay không?

Hạng B2
4/5/06
383
2.260
93
Xác nhận
confirm
Hồi 2016 mình đổi CMND qua căn cước thì họ cắt góc CMND rồi trả lại mình, có cho thêm 1 tờ giấy xác nhận số CMND cũ và số căn cước mới.
Sau này khi đi ngân hàng hay khách sạn, họ không chấp nhận dùng cái CMND đã cắt góc, phải dùng căn cước. Những nơi nào trước đó từng lưu số CMND cũ thì phải đưa giấy xác nhận ra để họ nhập lại số căn cước mới.
 
Hạng C
18/6/11
793
875
93
HCM city-Seven district
Xác nhận
confirm
K hiểu cơ quan CA có nghe người dân k: tại sao k in thêm 1 dòng số của CMND cũ vào Căn cước mới? Bây giờ người dân phải mang kè kè thêm cái giấy chứng nhận hay cái CMND cũ theo các Căn cước mới! Chuyện đó quá nhỏ để dân đỡ phiền hà mà còn k đc thì các chuyện khác thì biết làm sao???
 
Lờ... đờ :-D
Super Moderators
18/9/04
3.299
42.039
113
Xác nhận
confirm
Đùa!
Thời gian qua, tôi vẫn giao dịch Bank bình thường mà. :)
Anh chỉ rút tiền và mấy em giao dịch viên không để ý. Anh cứ thử mở tài khoản mới xem!
 
Hạng D
30/6/08
1.333
37.537
113
55
Xác nhận
confirm
Đùa!
Thời gian qua, tôi vẫn giao dịch Bank bình thường mà. :)
Quen mạnh dữ, trên nguyên tắc họ có quyền từ chối :D Hay nhìn mặt bắt hình dong. :D