Hạng D
16/10/15
1.449
2.340
113
45
Ngày 11/1, Quốc hội thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021– 2025 (nguồn: Báo Giao thông)
Cập nhật về đường bộ cao tốc Bắc-Nam, giấc mơ xuyên Việt trở nên dễ dàng hơn