Hạng C
20/10/17
869
80
28
35
Xe Captiva lên âm thanh nhẹ với bộ loa Bose tháo xe Meredes dòng S.
Sau khi nâng cấp âm thanh được cải thiện rõ nét từng nốt nhạc và lời hát ca sĩ.không còn bị dính và tối như loa zin của xe.
Captiva và âm thanh nâng cấp nhẹ: Hay hơn rất khác biệt.
Captiva và âm thanh nâng cấp nhẹ: Hay hơn rất khác biệt.
Captiva và âm thanh nâng cấp nhẹ: Hay hơn rất khác biệt.
Captiva và âm thanh nâng cấp nhẹ: Hay hơn rất khác biệt.
Captiva và âm thanh nâng cấp nhẹ: Hay hơn rất khác biệt.
Captiva và âm thanh nâng cấp nhẹ: Hay hơn rất khác biệt.
Captiva và âm thanh nâng cấp nhẹ: Hay hơn rất khác biệt.
Captiva và âm thanh nâng cấp nhẹ: Hay hơn rất khác biệt.
Captiva và âm thanh nâng cấp nhẹ: Hay hơn rất khác biệt.
Captiva và âm thanh nâng cấp nhẹ: Hay hơn rất khác biệt.
Captiva và âm thanh nâng cấp nhẹ: Hay hơn rất khác biệt.
Captiva và âm thanh nâng cấp nhẹ: Hay hơn rất khác biệt.
Captiva và âm thanh nâng cấp nhẹ: Hay hơn rất khác biệt.
Captiva và âm thanh nâng cấp nhẹ: Hay hơn rất khác biệt.
Captiva và âm thanh nâng cấp nhẹ: Hay hơn rất khác biệt.
Captiva và âm thanh nâng cấp nhẹ: Hay hơn rất khác biệt.
Captiva và âm thanh nâng cấp nhẹ: Hay hơn rất khác biệt.


☎ Hiếu 0977360086
Chuyên loa amplifer tháo xe sang.
Fanpage: Loa xe hơi
YouTube
 
Chỉnh sửa cuối: