Hạng B2
25/4/19
129
312
66
35
Hôm rồi mới thấy một bác chia sẻ về việc mượn xe: Người hiểu chuyện sẽ không ai mượn xe để làm khó chủ xe. Thấy nhiều bác hồi đầu có xe cũng gặp trường hợp khó xử như vậy. Nhưng có bao giờ các bác gặp trường hợp nó còn tế nhị và khó từ chối hơn mượn xe chưa? Đó là muốn đổi xe khi có chuyện đi xa.

Nếu như mượn xe các bác có thể từ chối với lí do bận việc, xe đang phải dùng thì mượn xe không dùng lý do đó để từ chối được.

xung quanh chủ yếu cũng là người có xe nên em chưa gặp trường hợp khó xử nên cho mượn xe hay không bao giờ. Nhưng có xe không mượn nữa thì mình đổi xe.

Em có ông hàng xóm cũng gọi bá cháy, ông có xe trước em nên đi coi xe hay mua xe em cũng dẫn ông đi lái thử để cho lời nhận xét.
Lần đầu là ông đi xa qua xin đổi xe, mình hỏi sao xe ông không đi, ông bảo "xe mày đợt chú chạy thử với mày thấy chạy đã quá, đi đường trường thích hơn nên chú mượn một hôm". Nói thế thôi đổi thì đổi, do lạ xe mình cũng chả chạy xe ông, vác xe máy ra đi làm.

Không phải nói thì các bác cũng biết xe đi đường trường nó cày nhiều như thế nào, đi đi về về hơn 300 cây số. Mình xót nhưng thôi kệ, cũng không phải lần nào ông cũng mượn nên thôi.
Mà kiểu như được một lần sẽ có lần sau? Mấy lần sau ổng cũng bảo đổi xe nữa. Mình từ chối, bảo xe anh em đi không quen không lái được trong phố, tông trúng người khác thì anh về đền cho em nhá. Thế là thoát được vài lần

Đến lần sau ông vẫn mượn tiếp, mình vẫn lí do cũ nhưng lần này ông năn nỉ dữ quá, bảo hôm rồi đi xe anh nó mệt, xóc bla bla,.... thôi thì mình lại mềm lòng đưa xe cho ông đi. Nhưng lần đó cũng là lần cuối ổng đụng được vào vô lăng xe mình. Thế quái nào đi về không đổ xăng cho mình, đã vậy lần nào trả xe xe cũng như đi tắm bụi.

Nghĩ bụng chắc ông này cũng kiểu khôn lõi, không đi xe của bản thân chắc để sau này bán lại cho được giá quá. Chứ không có lý do gì mà cứ đổi xe người khác đi miết như thế. Từ đó em quyết không đổi rồi vài lần ông cũng biết ý đi đường xa cũng lôi xe của bản thân ra mà chạy.

Không hiểu sao những người mượn xe hay đổi xe lại toàn là những người không hiểu chuyện, đã mượn hay đổi xe rồi đi thì làm ơn đổ xăng vào cho chủ xe, đi xe về nhìn đầy bình xăng còn không thì xăng cũng không xê dịch nhiều, trên xe sạch sẽ người ta còn vui. Đằng này nhìn kim xăng cạn sát nút, cái xe như bãi rác thì lại bảo người ta keo kiệt, có cái xe làm khó nhau,.
Cũng không phải tiếc tiền đổ xăng nữa, mà là thấy người mượn không có hiểu chuyện. Mấy người không hiểu chuyện thì vui thế nào được.
 
Hạng D
4/7/13
1.451
4.523
133
Sài Gòn
Hôm rồi mới thấy một bác chia sẻ về việc mượn xe: Người hiểu chuyện sẽ không ai mượn xe để làm khó chủ xe. Thấy nhiều bác hồi đầu có xe cũng gặp trường hợp khó xử như vậy. Nhưng có bao giờ các bác gặp trường hợp nó còn tế nhị và khó từ chối hơn mượn xe chưa? Đó là muốn đổi xe khi có chuyện đi xa.

Nếu như mượn xe các bác có thể từ chối với lí do bận việc, xe đang phải dùng thì mượn xe không dùng lý do đó để từ chối được.

xung quanh chủ yếu cũng là người có xe nên em chưa gặp trường hợp khó xử nên cho mượn xe hay không bao giờ. Nhưng có xe không mượn nữa thì mình đổi xe.

Em có ông hàng xóm cũng gọi bá cháy, ông có xe trước em nên đi coi xe hay mua xe em cũng dẫn ông đi lái thử để cho lời nhận xét.
Lần đầu là ông đi xa qua xin đổi xe, mình hỏi sao xe ông không đi, ông bảo "xe mày đợt chú chạy thử với mày thấy chạy đã quá, đi đường trường thích hơn nên chú mượn một hôm". Nói thế thôi đổi thì đổi, do lạ xe mình cũng chả chạy xe ông, vác xe máy ra đi làm.

Không phải nói thì các bác cũng biết xe đi đường trường nó cày nhiều như thế nào, đi đi về về hơn 300 cây số. Mình xót nhưng thôi kệ, cũng không phải lần nào ông cũng mượn nên thôi.
Mà kiểu như được một lần sẽ có lần sau? Mấy lần sau ổng cũng bảo đổi xe nữa. Mình từ chối, bảo xe anh em đi không quen không lái được trong phố, tông trúng người khác thì anh về đền cho em nhá. Thế là thoát được vài lần

Đến lần sau ông vẫn mượn tiếp, mình vẫn lí do cũ nhưng lần này ông năn nỉ dữ quá, bảo hôm rồi đi xe anh nó mệt, xóc bla bla,.... thôi thì mình lại mềm lòng đưa xe cho ông đi. Nhưng lần đó cũng là lần cuối ổng đụng được vào vô lăng xe mình. Thế quái nào đi về không đổ xăng cho mình, đã vậy lần nào trả xe xe cũng như đi tắm bụi.

Nghĩ bụng chắc ông này cũng kiểu khôn lõi, không đi xe của bản thân chắc để sau này bán lại cho được giá quá. Chứ không có lý do gì mà cứ đổi xe người khác đi miết như thế. Từ đó em quyết không đổi rồi vài lần ông cũng biết ý đi đường xa cũng lôi xe của bản thân ra mà chạy.

Không hiểu sao những người mượn xe hay đổi xe lại toàn là những người không hiểu chuyện, đã mượn hay đổi xe rồi đi thì làm ơn đổ xăng vào cho chủ xe, đi xe về nhìn đầy bình xăng còn không thì xăng cũng không xê dịch nhiều, trên xe sạch sẽ người ta còn vui. Đằng này nhìn kim xăng cạn sát nút, cái xe như bãi rác thì lại bảo người ta keo kiệt, có cái xe làm khó nhau,.
Cũng không phải tiếc tiền đổ xăng nữa, mà là thấy người mượn không có hiểu chuyện. Mấy người không hiểu chuyện thì vui thế nào được.
Sao không đổi vợ? Nhìn chung đã không thích, sợ hỏng he hay ảnh hưởng gì đấy thì không là không. Cơ mà nhà em nhiều xe, em thích thì em cho mượn mà không thích thì kệ con mẹ nó là xong, sao phải ngại.
 
Tập Lái
8/12/21
15
13
3
Em cũng hay mượn xe thằng bạn. Chạy giữ gìn cẩn thận trả xe đổ đầy xăng rửa sạch.thấy nó vui mà.
 
Hạng B1
27/5/18
60
70
18
37
nhiều người cái gì cũng biết, chỉ biết điều là k biết. Em mà muợn em đổ xăng, rửa xe còn gửi thêm tý hao mòn xe í chứ....
 
Hạng C
6/12/07
896
9.107
93
Hôm rồi mới thấy một bác chia sẻ về việc mượn xe: Người hiểu chuyện sẽ không ai mượn xe để làm khó chủ xe. Thấy nhiều bác hồi đầu có xe cũng gặp trường hợp khó xử như vậy. Nhưng có bao giờ các bác gặp trường hợp nó còn tế nhị và khó từ chối hơn mượn xe chưa? Đó là muốn đổi xe khi có chuyện đi xa.

Nếu như mượn xe các bác có thể từ chối với lí do bận việc, xe đang phải dùng thì mượn xe không dùng lý do đó để từ chối được.

xung quanh chủ yếu cũng là người có xe nên em chưa gặp trường hợp khó xử nên cho mượn xe hay không bao giờ. Nhưng có xe không mượn nữa thì mình đổi xe.

Em có ông hàng xóm cũng gọi bá cháy, ông có xe trước em nên đi coi xe hay mua xe em cũng dẫn ông đi lái thử để cho lời nhận xét.
Lần đầu là ông đi xa qua xin đổi xe, mình hỏi sao xe ông không đi, ông bảo "xe mày đợt chú chạy thử với mày thấy chạy đã quá, đi đường trường thích hơn nên chú mượn một hôm". Nói thế thôi đổi thì đổi, do lạ xe mình cũng chả chạy xe ông, vác xe máy ra đi làm.

Không phải nói thì các bác cũng biết xe đi đường trường nó cày nhiều như thế nào, đi đi về về hơn 300 cây số. Mình xót nhưng thôi kệ, cũng không phải lần nào ông cũng mượn nên thôi.
Mà kiểu như được một lần sẽ có lần sau? Mấy lần sau ổng cũng bảo đổi xe nữa. Mình từ chối, bảo xe anh em đi không quen không lái được trong phố, tông trúng người khác thì anh về đền cho em nhá. Thế là thoát được vài lần

Đến lần sau ông vẫn mượn tiếp, mình vẫn lí do cũ nhưng lần này ông năn nỉ dữ quá, bảo hôm rồi đi xe anh nó mệt, xóc bla bla,.... thôi thì mình lại mềm lòng đưa xe cho ông đi. Nhưng lần đó cũng là lần cuối ổng đụng được vào vô lăng xe mình. Thế quái nào đi về không đổ xăng cho mình, đã vậy lần nào trả xe xe cũng như đi tắm bụi.

Nghĩ bụng chắc ông này cũng kiểu khôn lõi, không đi xe của bản thân chắc để sau này bán lại cho được giá quá. Chứ không có lý do gì mà cứ đổi xe người khác đi miết như thế. Từ đó em quyết không đổi rồi vài lần ông cũng biết ý đi đường xa cũng lôi xe của bản thân ra mà chạy.

Không hiểu sao những người mượn xe hay đổi xe lại toàn là những người không hiểu chuyện, đã mượn hay đổi xe rồi đi thì làm ơn đổ xăng vào cho chủ xe, đi xe về nhìn đầy bình xăng còn không thì xăng cũng không xê dịch nhiều, trên xe sạch sẽ người ta còn vui. Đằng này nhìn kim xăng cạn sát nút, cái xe như bãi rác thì lại bảo người ta keo kiệt, có cái xe làm khó nhau,.
Cũng không phải tiếc tiền đổ xăng nữa, mà là thấy người mượn không có hiểu chuyện. Mấy người không hiểu chuyện thì vui thế nào được.
Tính quá hà!

Mai mốt ổng mượn xe thì bác cũng....đi lại 1000km thôi, ổng thấy là biết liền.
 
  • Haha
Reactions: thao1247
Hạng D
9/5/16
1.109
2.965
113
121
Chưa hiểu sao phải ngại, gọi nó đến bảo nó nộp phạt chứ.
Đăng kiểm lần đầu 2,5 năm. Mua được 6 tháng họ mượn chạy dính phạt nguội, 2 năm sau mới đi đăng kiểm bị tuýt lại cũng khó nói. Đâu phải cho mượn 1 lần và 1 người mượn, đổi qua đổi lại thì xác định xe mình mình chịu. Phạt nhẹ giá trị thấp còn đỡ, vài triệu là thấy cảnh luôn