Hạng D
10/2/15
1.202
208
63
Hoang sơ vậy bác , chỗ này chắc ít người du lịch phải không bác?