Hạng D
10/2/15
1.202
208
63
Lụm cát hay lụm đá ? Non bộ người ta làm bằng san hô bác ơi , mà ra lụm san hô , coi chừng đi tù đó .. he he