Hạng B2
20/4/05
140
0
0
www.taybacgroup.com.vn
RE: Chỉ số leo dốc (Ramp Travel Index, RTI)

Trời, bác "Ch..s" quên em rồi, con gà béo của bác mà! Có 2 dữ kiện rồi, bác nhận ra ai không [8D]
 
Hạng C
21/11/03
913
6
18
Hà Nội
Visit Site
RE: Chỉ số leo dốc (Ramp Travel Index, RTI)

Haha, hóa ra là cậu em TBG hử. Vậy cậu làm nòng cốt cho CLB hai cầu phía Nam dc rồi, may quá
18.gif