Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B2
18/1/12
110
1
0
Trên đường thiên lý và các thắc mắc biết hỏi ai?: http://www.otosaigon.com/forum/fb.ashx?m=4892235
 
Status
Không mở trả lời sau này.