Hạng D
25/2/08
1.548
30
48
bao tử đã thông quan...nhóm thì đánh bài,nhóm tổ chức nhậu cho đỡ lạnh...nhóm hậu cần thì chuẩn bị quay heo cho đêm gala..cá nhân thì chụp hình lưu niệm với cây chè trên trăm năm(khoản vài chục gốc chè cổ,nhưng rậm xung quanh gai nhiều, btc chỉ phát quang 1 cây để chụp lưu niệm)Chinh Phục Núi Bra-Yang thứ 7-22-3-2014 trang 18Chinh Phục Núi Bra-Yang thứ 7-22-3-2014 trang 18Chinh Phục Núi Bra-Yang thứ 7-22-3-2014 trang 18Chinh Phục Núi Bra-Yang thứ 7-22-3-2014 trang 18Chinh Phục Núi Bra-Yang thứ 7-22-3-2014 trang 18Chinh Phục Núi Bra-Yang thứ 7-22-3-2014 trang 18Chinh Phục Núi Bra-Yang thứ 7-22-3-2014 trang 18Chinh Phục Núi Bra-Yang thứ 7-22-3-2014 trang 18Chinh Phục Núi Bra-Yang thứ 7-22-3-2014 trang 18Chinh Phục Núi Bra-Yang thứ 7-22-3-2014 trang 18Chinh Phục Núi Bra-Yang thứ 7-22-3-2014 trang 18Chinh Phục Núi Bra-Yang thứ 7-22-3-2014 trang 18Chinh Phục Núi Bra-Yang thứ 7-22-3-2014 trang 18Chinh Phục Núi Bra-Yang thứ 7-22-3-2014 trang 18
 
Hạng D
25/2/08
1.548
30
48
Mợ Lan ôm thức ăn thía lày bẩu sao Cụ Rùa không say sớm...Chinh Phục Núi Bra-Yang thứ 7-22-3-2014 trang 18 Anh Tư Râu thì tìm cảm giác WC trên cao..Chinh Phục Núi Bra-Yang thứ 7-22-3-2014 trang 18
 
Hạng D
25/2/08
1.548
30
48
phần II đủ các loại tư thế không có trong sách leo xuống núi và tắm nude tập thể.... phuhaonguyen lấy cờ líp trong FB post dùm đê :)
 
  • Like
Reactions: ruametocdo