Hạng B2
13/1/15
381
89
28
Trời ui quá quá công phu,thế mà bây giờ em nó còn chưa ổn định dù đại tu gần 3 năm