Hạng B2
14/1/14
304
317
63
55
Em còn nhiều hình nữa đây: các ca sỹ góp vui cho buổi sinh nhật ~
24141073213_5b22e44f9e_c.jpg


24139763614_babbd68f99_c.jpg


24139763914_4ed37175d7_c.jpg


24741699546_82513c30c9_c.jpg
 
Hạng B2
14/1/14
304
317
63
55
Đôi đẹp Bang chủ ơi!
24141072503_967c4291b0_c.jpg


Bên cạnh rượu mạnh, bác @Hai chau hôm nay "buôn" thêm mặt hàng đĩa Xuân xa nhà của Ca sỹ Ngọc Hân:
24472398360_9b4f63baa4_c.jpg