Tập Lái
23/4/19
36
18
8
Xác nhận
confirm
Hạng C
21/12/17
746
1.067
93
38
Xác nhận
confirm
"Có thể quá trình sử dụng, đơn vị sử dụng quên không dán tem đăng kiểm"

Nói nghe hay nhỉ? Vậy nếu như bọn tớ cũng "quên" kiểu này thì có được không vậy?

À mà quên, thắc mắc chi cho mệt, xe do "mấy anh" lái mà, mà "mấy anh" thì ai cũng có trình độ cao siêu lắm, xe không đảm bảo an toàn (quá hạn chưa được đăng kiểm) mà mấy anh lái thì vẫn an toàn nốt.