Tập Lái
27/8/21
34
6
8
43
nhà mình ở gần chợ, ĐL dạo này cũng điều hiu lắm
 
Tập Lái
30/8/21
36
3
8
23
có bác kẹt ở ĐL cũng hơn 1 tháng nay - ở trên núi, tuần nào cũng ghé nhà em mua đồ thiết yếu