Hạng C
20/2/12
721
954
93
dịp này ĐL lạnh lắm vì thiếu vắng hơi khách du lịch
Sài Gòn sáng đi ngoài đường, giờ cũng lạnh teo, vắng hoe! Vì thiếu hơi người, thiếu xe cộ nên không đủ sưởi ấm!