Tags
Không có
Hạng B1
20/7/20
50
622
83
43
Xác nhận
confirm
Chuẩn tư duy 4b, trừ mục đầu tiên, đi grab tới chứ không đi 2b tới
Em chẳng phải cần nâng tầm tư duy 2b hay 4b gì cả. Cái này tùy quan điểm mọi người thôi. Em chỉ mong giao thông công cộng mình phát triển như Sin, Hàn thì em sẽ ưu tiên dùng phương tiện công cộng để di chuyển trong nội thành.
Còn hiện tại ô tô em chỉ dùng khi nào đi chơi xa, hoặc cuối tuần đường trống thoải mái thời gian đi lại. Chứ ngày thường em dám chắc là chẳng ai thích thú gì khi nhốt mình trong ô tô hàng giờ và nhích từng chút trên phố! Trừ những bác tỷ phú thời gian! :)
 
Chỉnh sửa cuối: