Hạng B1
10/3/21
68
83
18
32
Tình hình e đang tham khảo gắn Camera 360 cho con xe cỏ,mà tài chính hơi hạn hẹp nên tính gắn bộ Cam 360 liền màn hình. Các anh,các bác nào sử dụng rồi cho e xin nhận xét và đánh giá cũng như tư vấn nên gắn loại nào khoảng 15tr ạ,e xin cảm ơn !