Hạng D
18/11/13
2.867
12.416
113
Bình Phước
Thấy cũng hay hay, cụm volant cũng được mắt quá.

Giá tốt nữa ^^

 
  • Like
Reactions: Sweety and lamnk