Hạng C
24/6/10
508
3.621
93
Có đôi chút mâu thuẫn. Geely k thâu tóm nhưng k học đc kinh nghiệm. E chưa rõ học bằng cách nào?
Học qua sự thoả thuận. Nôm na là trước đây Geely khơi khơi đến gạ Daimler về mua bán công nghệ chẳng hạn, thì không dễ. Ông chủ Geely bây giờ là cổ đông lớn, coi như có chân trong nhà Daimler rồi thì việc này sẽ dễ hơn.
 
Hạng D
19/5/15
1.544
1.764
113
30
Học qua sự thoả thuận. Nôm na là trước đây Geely khơi khơi đến gạ Daimler về mua bán công nghệ chẳng hạn, thì không dễ. Ông chủ Geely bây giờ là cổ đông lớn, coi như có chân trong nhà Daimler rồi thì việc này sẽ dễ hơn.
Được ngồi đấy họp thôi không quyết được cái gì, cũng chả học được cái gì. Nó sợ là thằng Geely sẽ còn mua thêm được nhiều cổ phần nữa
 
Tập Lái
19/1/15
12
7
3
43
Em có ý kiến thế này:
1. Cổ đông lớn nhất.
Rõ ràng Li là cổ đông cá nhân lớn nhất và theo dữ liệu từ Bloomberg thì Li là cổ đông lớn nhất.
https://www.bloomberg.com/news/arti...e-flag-in-heart-of-germany-with-daimler-stake
Còn chuyện hơn 60% cổ phiếu của Daimler được nắm giữ bởi các nhà đầu tư tổ chức không giải quyết vấn đề gì vì mấy ai biết bao nhiêu tổ chức đầu tư đâu.

2. Mua Daimler hay mua Merce
Tất nhiên là mua cổ phiếu của Daimler AG nhưng theo sở hữu gián tiếp thì rõ ràng là Li cũng sở hữu luôn Merce tương ứng với số cổ phần Li sở hữu Daimler x tỷ lệ sở hữu của Daimler tại Mer và tất cả các business khác của Daimler.

3. Đầu tư tài chính hay không?
Nếu chỉ đơn thuần là tỷ lệ cổ phần mà Li sở hữu thì có vẻ là đầu tư tài chính nhưng khi xét trên nhiều phương diện khác thì đây chẳng phải là đầu tư tài chính đơn thuần, hành động chủ yếu được thực hiện bởi các quỹ đầu tư:
- Li có hoạt động cùng ngành nghề với Daimler không? Có
- Li có đơn thuần chỉ đầu tư cổ phiếu của Daimler chờ giá lên rồi bán không? Cá nhân em nghĩ là không vì điều Li muốn còn có thể hơn thế nhiều. Vd, tiếp cận công nghệ, chia sẻ công nghệ....

Tất nhiên, Daimler là một trong những niềm tự hào của nước Đức nên việc Li muốn tăng ảnh hưởng, tăng tỷ lệ sở hữu, chuyển giao công nghệ thì nước Đức sẽ có tác động ngay.
 
Hạng D
19/5/15
1.544
1.764
113
30
Em có ý kiến thế này:
1. Cổ đông lớn nhất.
Rõ ràng Li là cổ đông cá nhân lớn nhất và theo dữ liệu từ Bloomberg thì Li là cổ đông lớn nhất.
https://www.bloomberg.com/news/arti...e-flag-in-heart-of-germany-with-daimler-stake
Còn chuyện hơn 60% cổ phiếu của Daimler được nắm giữ bởi các nhà đầu tư tổ chức không giải quyết vấn đề gì vì mấy ai biết bao nhiêu tổ chức đầu tư đâu.

2. Mua Daimler hay mua Merce
Tất nhiên là mua cổ phiếu của Daimler AG nhưng theo sở hữu gián tiếp thì rõ ràng là Li cũng sở hữu luôn Merce tương ứng với số cổ phần Li sở hữu Daimler x tỷ lệ sở hữu của Daimler tại Mer và tất cả các business khác của Daimler.

3. Đầu tư tài chính hay không?
Nếu chỉ đơn thuần là tỷ lệ cổ phần mà Li sở hữu thì có vẻ là đầu tư tài chính nhưng khi xét trên nhiều phương diện khác thì đây chẳng phải là đầu tư tài chính đơn thuần, hành động chủ yếu được thực hiện bởi các quỹ đầu tư:
- Li có hoạt động cùng ngành nghề với Daimler không? Có
- Li có đơn thuần chỉ đầu tư cổ phiếu của Daimler chờ giá lên rồi bán không? Cá nhân em nghĩ là không vì điều Li muốn còn có thể hơn thế nhiều. Vd, tiếp cận công nghệ, chia sẻ công nghệ....

Tất nhiên, Daimler là một trong những niềm tự hào của nước Đức nên việc Li muốn tăng ảnh hưởng, tăng tỷ lệ sở hữu, chuyển giao công nghệ thì nước Đức sẽ có tác động ngay.
Theo lý thuyết cơ bản là như vậy, nhưng mỗi công ty sẽ có điều lệ, cách thức tổ chức khác nhau, phụ thuộc truyền thống và luật sở tại.
Với những cty gia đình như Toyota, Daimler thì việc chiếm phần lớn cổ phần chưa chắc được nắm quyền điều hành. Chưa kể luật pháp một số nước không cho phép các công ty nước ngoài nắm giữ quá một cơ số số cổ phần các công ty nằm trong diện được pháp luật bảo hộ.
Một câu chuyện giữa Porsche vs VW năm 2008, mặc dù đều là của Đức nhưng lúc đó theo luật Đức Porsche không thể nào mua đươc 30% cổ phần của VW để thâu tóm VW, trong khi mọi thương vụ mua bán cơ bản đã hoàn tất. Chính vì vuột mất cơ hội này mà sau đố Porsche đã bị chính VW thâu tóm lại.
Em cho rằng hiện tại Li chỉ đơn thuần đầu tư tài chính, nhưng người ta lo ngại vì tham vọng ẩn chứa bên trong. Việc k thể mua được cổ phần thì có thể mua chuộc liên minh cổ phần, k liên minh được có thể thuê Công dân Đức đứng ra mua cổ phần, có nhiều cách để lách luật.