Hạng B2
8/6/21
227
99
28
23
Tháng 12 tơi đây có đợt bóc thăm may mắn nhiều phần qua hấp dẫn cho khách đã mua và sở hữu Melia Nha trang
 
Hạng B2
8/6/21
227
99
28
23
Hot hot hot
chường trình Flash Deal duy nhất trong tháng 12
- 5 căn nhanh nhất có chiết khấu thêm 10%
- số ngày nghĩ dưỡng từ 15 lên 20 ngày
 
Hạng D
22/8/16
2.248
23.524
113
Noi gì thì noi khanh hòa vẫn it bảo hơn nơi khac
Tháng 11 khách quốc tế ước đạt 210.000 lượt; khách nội địa ước đạt 170.000 lượt
Chắc ít có địa phương nào khách quốc tế cao hơn khách nội địa.
Nhờ bọn nghỉ đông
 
  • Like
Reactions: HoaNang
Hạng B2
8/6/21
227
99
28
23
Tháng 11 khách quốc tế ước đạt 210.000 lượt; khách nội địa ước đạt 170.000 lượt
Chắc ít có địa phương nào khách quốc tế cao hơn khách nội địa.
Nhờ bọn nghỉ đông
Giờ mở thêm cac đường bay trung quôc săp tơi còn nhiều khach quôc te