Hạng B1
18/1/17
77
90
18
Hôm nay em làm cuốc SG-VT-SG. Đường khá thoáng. Do vậy có dịp nhìn rõ biển báo đoạn Long Thành - Phú Mỹ. Chiều SG-VT cắm biển Khu dân cư - Hết khu dân cư - Hết các lệnh cấm. Chiều VT-SG cắm biển Khu dân cư - Hết các lệnh cấm - Hết khu dân cư. Theo các bác thì chiều nào cắm hợp lý hay cả hai chiều đều ok?
Nhờ các bác thông não.