Hạng D
6/5/04
2.683
1.700
113
Vietnam
Ui trùi xe em cầu trước 57K chưa làm gì hết ...chỉ thay cặp bố thắng trước và thay nhớt 2 lần Do đó ngoại trừ cái bền thì phải tính người chủ của nó thế nào. Cách xữ dụng kiểu phá xe hay xữ dụng một cách bình thường ......
Mới có 57k thì trước hay sau đều ok hết. 20 vạn trở ra thì may ra quan tâm cái này.
 
  • Like
Reactions: Osin
Hạng F
29/10/16
9.089
13.022
113
Pháp
Mới có 57k thì trước hay sau đều ok hết. 20 vạn trở ra thì may ra quan tâm cái này.
Do đó , tránh nhức đầu thì chừng 3-5 năm là qua xe khác, dù sao đi nửa nó cũng cũ và nhất là kỹ thuật càng lúc càng tiến bộ. Do đó cũng nên suy nghĩ nếu giử xe cũ thì sợ là tiền sửa tới sửa lui cũng dư mua xe mới rồi . Các bác nghĩ sao ?