Hạng D
12/9/09
1.790
63.542
113
Sai Gon
1976 ông anh hai về phép, mang về chiếc 68 đỏ, y chang trong clip.
Nhìn lại nhớ ghê.
 
Hạng F
13/1/06
13.891
35.965
113
Hồi đi học trung học thích chiếc Honda monkey, nhưng chỉ được chiếc mobilette.