Hạng F
22/7/13
7.234
21.562
113
có lẽ a thớt thiếu, mình đi A6 thấy bèo nhất là dàn lạnh! Trưa đi Bình Phước ngồi sau nóng lè lưỡi, mặc dù đằng sau có trụ gió cột B, hỏi tài xế thì bẩu đã chỉnh maximum lạnh, gió 3:(
 
Hạng B2
26/11/18
319
201
43
22
có lẽ a thớt thiếu, mình đi A6 thấy bèo nhất là dàn lạnh! Trưa đi Bình Phước ngồi sau nóng lè lưỡi, mặc dù đằng sau có trụ gió cột B, hỏi tài xế thì bẩu đã chỉnh maximum lạnh, gió 3:(
Ko biết bác đi đời nào chứ 2012 trở lên là 4 giàn lạnh r mà bác??? Với do các chỉnh nhiệt độ nữa.