Hạng F
8/10/10
6.368
2.030
113
Q7 - Sài Gòn
Em tạm lập danh sách này để tiện theo dõi số lượng người tham dự nhé các bác.

[xtable=skin1|692x214]
{tbody}
{tr}
{td}STT{/td}
{td}Thành viên{/td}
{td}Lớn{/td}
{td}Nhỏ > 10t{/td}
{td}Nhỏ < 10t{/td}
{td}Xe{/td}
{td}Phòng{/td}
{td}Lều{/td}
{td}Ghi chú{/td}
{/tr}
{tr}
{td}1{/td}
{td}Phuccao{/td}
{td}2{/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}2{/td}
{td}GV{/td}
{td}2{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}3{/td}
{td}LÉP{/td}
{td}2{/td}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}4{/td}
{td}Danhhuynh{/td}
{td}2{/td}
{td} {/td}
{td}2{/td}
{td}1{/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}5{/td}
{td}Chauhungvnpt{/td}
{td}2{/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}6{/td}
{td}HiepTM{/td}
{td}2{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}7{/td}
{td}Hienkts{/td}
{td}2{/td}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}8{/td}
{td}Pxtanh{/td}
{td}2{/td}
{td} {/td}
{td}2{/td}
{td}1{/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}9{/td}
{td}Tuansteel{/td}
{td}2{/td}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}10{/td}
{td}Fiatsaigon{/td}
{td}2{/td}
{td}1{/td}
{td}1{/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}11{/td}
{td}Jacky Lee{/td}
{td}1{/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}12{/td}
{td}Gã mê xe{/td}
{td}2{/td}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}12a{/td}
{td}Buitamhoan{/td}
{td}2{/td}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{td}1{/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}14{/td}
{td}amatur{/td}
{td}2{/td}
{td}1{/td}
{td}1{/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td}kg ở lại{/td}
{/tr}
{tr}
{td}15{/td}
{td}xe tank{/td}
{td}2{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}16{/td}
{td}vocuctau{/td}
{td}2{/td}
{td} {/td}
{td}2{/td}
{td}1{/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}17{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}18{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}Tổng cộng{/td}
{td} {/td}
{td}31{/td}
{td}5{/td}
{td}13{/td}
{td}16{/td}
{td}7{/td}
{td}8{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
2/11/14
186
213
43
tưởng admin khóa nick luôn rùi chứ, mò pass lần thứ 4 mới đúng, lâu quá quên mất pass.
em xác nhận gd em book phòng off đợt này, 2 lớn, 1 nhỏ 9 tuổi
cám ơn
 
  • Like
Reactions: Phuccao