DANH SÁCH ĐĂNG KÝ OFF DASAR VALLEY

Hạng F
8/10/10
6.358
2.015
113
Q7 - Sài Gòn
Xác nhận
confirm
Các bác vui lòng đăng ký và theo dõi về thông tin chuyến off tại đây giúp em nhé.
Khi đăng ký vui lòng cho em thông tin:
- Số người lớn, trẻ em.
- Số đt liên hệ
- Loại phòng hay lều (lều tự trang bị nhé)
Điều kiện bắt buộc khi di chuyển đoàn là phải có bộ đàm nhé. Nếu bác nào chưa có cần mua, thuê xin liên hệ bác LÉP
Thời gian chốt đăng ký đến hết ngày 20/12 nhé các bác.
Em sẽ update thường xuyên ds đăng ký tại đây cho các bác tiện theo dõi.
Số đt em: 0913690969 - 0917513315
Update:
1/ Tuyet Huynh LE Bach 7 lớn, 2 nhỏ < 6t, 2 phòng Bungalow đôi, đơn.
2/ Ngoc Chi 2 lớn, 2 nhỏ < 6t, 1 phòng Cont.
3/ Bạn của Ngọc Chi: 3 lớn, 2 nhỏ < 6t, 1 phòng Bun đôi.
4/ Thanh Hùng Châu 2 lớn, 1 nhỏ > 10t, 1 phòng Cont.
5/ Bùi Hồng Phúc 2 lớn, 1 nhỏ > 10t, 1 phòng Cont.
6/ Tuan Nguyen 2 lớn, 1 nhỏ < 6t, 1 phòng Cont
7/ Nguyen Huu Hien 8 lớn, 2 nhỏ < 6t, 4 nhỏ > 10t, 1 phòng Cont
8/ Hoàng Hồ 2 lớn, 1 nhỏ < 10t, 1 phòng Cont
9/ Anhminh Ngô 2 lớn, 1 phòng Cont
10/ TuanAnh HB 2 lớn, 1 nhỏ < 10t, 1 nhỏ > 10t, 1 phòng Cont
11/ Nguyen Dustin 2 lớn, 1 nhỏ < 10t, 1 phòng Cont.
12/ Lam Truong Hai 2 lớn, 1 nhỏ <6t, 1 nhỏ >6t
13/ Alibala Huynh 2 lớn, 1 nhỏ < 6t, 1 nhỏ > 6t, 1 Cont.
14/...
15/...
Tổng cộng:
- 38 lớn, 23 F1 = 61 người
- 10 Cont, 3 Bungalow
Xin mời các bác tiếp tục
PS: CÁC BÁC ĐÃ ĐĂNG KÝ VUI LÒNG ĐÓNG QUYẾT TÂM PHÍ MỖI GIA ĐÌNH LÀ 1,000,000Đ VÀO TK VCB:
VCB 0721000592693 - CHÂU THANH HÙNG - CN KỲ ĐỒNG - TP HCM
(Nhớ ghi chú giúp em nick đóng nhé!)
[xtable=skin1]
{tbody}
{tr}
{td}STT{/td}
{td}Nickname{/td}
{td}Tổng số{/td}
{td}Người lớn{/td}
{td}Trẻ em <6t{/td}
{td}Trẻ em <6t <10t{/td}
{td}Trẻ em > 10t{/td}
{td}Phòng Cont{/td}
{td}Phòng Bun{/td}
{td}QTP{/td}
{/tr}
{tr}
{td}1{/td}
{td}Chauhungvnpt{/td}
{td}5{/td}
{td}3{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td}2{/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td}x{/td}
{/tr}
{tr}
{td}2{/td}
{td}Phuccao{/td}
{td}3{/td}
{td}2{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td}x{/td}
{/tr}
{tr}
{td}3{/td}
{td}Thắng + Tuyết{/td}
{td}8{/td}
{td}6{/td}
{td}2{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td}2 (1 đôi){/td}
{td}x{/td}
{/tr}
{tr}
{td}4{/td}
{td}LÉP{/td}
{td}3{/td}
{td}2{/td}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td}x{/td}
{/tr}
{tr}
{td}5{/td}
{td}HienKTS{/td}
{td}14{/td}
{td}8{/td}
{td}2{/td}
{td} {/td}
{td}4{/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td}x{/td}
{/tr}
{tr}
{td}6{/td}
{td}Vocuctau{/td}
{td}4{/td}
{td}2{/td}
{td}2{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td}x{/td}
{/tr}
{tr}
{td}7{/td}
{td}Ban Vocuctau{/td}
{td}5{/td}
{td}3{/td}
{td}2{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td}1 (1 đôi){/td}
{td}x{/td}
{/tr}
{tr}
{td}8{/td}
{td}2luatdk{/td}
{td}3 {/td}
{td}2{/td}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}9{/td}
{td}Pxtanh{/td}
{td}4{/td}
{td}2{/td}
{td}1{/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td}x{/td}
{/tr}
{tr}
{td}10{/td}
{td}Nguyen Dustin{/td}
{td}4{/td}
{td}3{/td}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td}x{/td}
{/tr}
{tr}
{td}11{/td}
{td}Robe_Hai{/td}
{td}4{/td}
{td}2{/td}
{td}1{/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}12{/td}
{td}Trieuthuy{/td}
{td}5{/td}
{td}3{/td}
{td}2{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{td}x{/td}
{/tr}
{tr}
{td}13{/td}
{td}Danhhuynh{/td}
{td}4{/td}
{td}2{/td}
{td}1{/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td}x{/td}
{/tr}
{tr}
{td}14{/td}
{td}GV{/td}
{td}10{/td}
{td}8{/td}
{td} {/td}
{td}2{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td}2 (1 đôi){/td}
{td}x{/td}
{/tr}
{tr}
{td}15{/td}
{td}Trunguy_Phuong{/td}
{td}2{/td}
{td}2{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td}78{/td}
{td}50{/td}
{td}13{/td}
{td}8{/td}
{td}7{/td}
{td}9{/td}
{td}7{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng F
8/10/10
6.358
2.015
113
Q7 - Sài Gòn
Xác nhận
confirm
[xtable=skin1|645x430]
{tbody}
{tr}
{td}
STT{/td}
{td}Nickname{/td}
{td}Tổng số{/td}
{td}Người lớn{/td}
{td}Trẻ em <6t{/td}
{td}Trẻ em <6t <10t{/td}
{td}Trẻ em > 10t{/td}
{td}Phòng Cont{/td}
{td}Phòng Bun{/td}
{td}QTP {/td}
{/tr}
{tr}
{td}1{/td}
{td}Chauhungvnpt {/td}
{td}4{/td}
{td}3{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td}x{/td}
{/tr}
{tr}
{td}2{/td}
{td}Phuccao{/td}
{td}3{/td}
{td}2{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td}x{/td}
{/tr}
{tr}
{td}3{/td}
{td}Thắng + Tuyết{/td}
{td}9{/td}
{td}7{/td}
{td}2{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td}2 (1 đôi){/td}
{td}x{/td}
{/tr}
{tr}
{td}4{/td}
{td}LÉP{/td}
{td}3{/td}
{td}2{/td}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td}x{/td}
{/tr}
{tr}
{td}5{/td}
{td}HienKTS{/td}
{td}14{/td}
{td}8{/td}
{td}2{/td}
{td} {/td}
{td}4{/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td}x{/td}
{/tr}
{tr}
{td}6{/td}
{td}Vocuctau{/td}
{td}4{/td}
{td}2{/td}
{td}2{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td}x{/td}
{/tr}
{tr}
{td}7{/td}
{td}Ban Vocuctau{/td}
{td}5{/td}
{td}3{/td}
{td}2{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td}1 (1 đôi){/td}
{td}x{/td}
{/tr}
{tr}
{td}8{/td}
{td}Minde{/td}
{td}4{/td}
{td}2{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td}2{/td}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}
9{/td}
{td}Pxtanh{/td}
{td}4{/td}
{td}2{/td}
{td}1{/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td}
x{/td}
{/tr}
{tr}
{td}
10{/td}
{td}Nguyen Dustin{/td}
{td}4{/td}
{td}3{/td}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td}
x{/td}
{/tr}
{tr}
{td}11{/td}
{td}Robe_Hai{/td}
{td}4{/td}
{td}2{/td}
{td}1{/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}12{/td}
{td}Trieuthuy{/td}
{td}5{/td}
{td}3{/td}
{td}2{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{td}x{/td}
{/tr}
{tr}
{td}13{/td}
{td}Danhhuynh {/td}
{td}4{/td}
{td}2{/td}
{td}1{/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td}x{/td}
{/tr}
{tr}
{td}14{/td}
{td}GV{/td}
{td}2{/td}
{td}2{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td}x{/td}
{/tr}
{tr}
{td}15{/td}
{td}Trunguy_Phuong{/td}
{td}2{/td}
{td}2{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}16{/td}
{td}Gđ bác GV{/td}
{td}4{/td}
{td}2{/td}
{td} {/td}
{td}2{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}17{/td}
{td}2luatdk{/td}
{td}3{/td}
{td}2{/td}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td}1 (đôi){/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td}78{/td}
{td}49{/td}
{td}13{/td}
{td}8{/td}
{td}8{/td}
{td}10{/td}
{td}7{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
 
Chỉnh sửa cuối:
Reactions: pxtanh and Phuccao
Hạng C
11/3/11
946
455
63
Mấy giờ xuất phát vậy bác.
Có chương trình ăn khuya lúc đi ko bác.
 
Hạng B2
31/12/15
102
65
18
Dist 07
Xác nhận
confirm
Mấy giờ xuất phát vậy bác.
Có chương trình ăn khuya lúc đi ko bác.
em cũng muốn đi nhưng hok dám hứa trước các bác vì vợ cả em ko thích đi ban đêm rồi sợ đổi lịch ạ nên hên xui ạ. nếu ra Đà Lạt dc thì em hẹn mấy bác cà phê cà pháo nha. hihi chúc chuyến đi cuối năm của hội hoành tráng lệ và vui vẻ ạ. :)
 
Hạng C
11/3/11
946
455
63
em cũng muốn đi nhưng hok dám hứa trước các bác vì vợ cả em ko thích đi ban đêm rồi sợ đổi lịch ạ nên hên xui ạ. nếu ra Đà Lạt dc thì em hẹn mấy bác cà phê cà pháo nha. hihi chúc chuyến đi cuối năm của hội hoành tráng lệ và vui vẻ ạ. :)
Đi đêm cả đoàn vui lắm bác ơi. Tham gia cùng 1 lần biết liền ah
 
Reactions: tindat78910
Hạng F
8/10/10
6.358
2.015
113
Q7 - Sài Gòn
Xác nhận
confirm
[xtable=skin1]
{tbody}
{tr}
{td}STT{/td}
{td}Nickname{/td}
{td}Tổng số{/td}
{td}Người lớn{/td}
{td}Trẻ em <6t{/td}
{td}Trẻ em <6t <10t{/td}
{td}Trẻ em > 10t{/td}
{td}Phòng Cont{/td}
{td}Phòng Bun{/td}
{td}QTP{/td}
{/tr}
{tr}
{td}1{/td}
{td}Chauhungvnpt{/td}
{td}5{/td}
{td}3{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td}2{/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}2{/td}
{td}Phuccao{/td}
{td}3{/td}
{td}2{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td}x{/td}
{/tr}
{tr}
{td}3{/td}
{td}Thắng + Tuyết{/td}
{td}8{/td}
{td}6{/td}
{td}2{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td}2 (1 đôi){/td}
{td}x{/td}
{/tr}
{tr}
{td}4{/td}
{td}LÉP{/td}
{td}3{/td}
{td}2{/td}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}5{/td}
{td}HienKTS{/td}
{td}7{/td}
{td}4{/td}
{td}1{/td}
{td}2{/td}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}6{/td}
{td}Vocuctau{/td}
{td}4{/td}
{td}2{/td}
{td}2{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td}x{/td}
{/tr}
{tr}
{td}7{/td}
{td}Ban Vocuctau{/td}
{td}5{/td}
{td}3{/td}
{td}2{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td}1 (1 đôi){/td}
{td}x{/td}
{/tr}
{tr}
{td}8{/td}
{td}2luatdk{/td}
{td}3{/td}
{td}2{/td}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}9{/td}
{td}Pxtanh{/td}
{td}4{/td}
{td}2{/td}
{td}1{/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td}x{/td}
{/tr}
{tr}
{td}10{/td}
{td}Nguyen Dustin{/td}
{td}4{/td}
{td}3{/td}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td}x{/td}
{/tr}
{tr}
{td}11{/td}
{td}Robe_Hai{/td}
{td}4{/td}
{td}2{/td}
{td}1{/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td}x{/td}
{/tr}
{tr}
{td}12{/td}
{td}Trieuthuy{/td}
{td}5{/td}
{td}3{/td}
{td}2{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{td}x{/td}
{/tr}
{tr}
{td}13{/td}
{td}Danhhuynh{/td}
{td}4{/td}
{td}2{/td}
{td}1{/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}14{/td}
{td}GV{/td}
{td}4{/td}
{td}4{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{td}1{/td}
{td}x{/td}
{/tr}
{tr}
{td}15{/td}
{td}Trunguy_Phuong{/td}
{td}4{/td}
{td}2{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td}2{/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td}67{/td}
{td}42{/td}
{td}12{/td}
{td}8{/td}
{td}5{/td}
{td}10{/td}
{td}6{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
 
Chỉnh sửa cuối: