Hạng F
3/10/10
7.379
3.126
113
Previa Club
www.tanyplastic.com
Bác Mẫn MM Label báo giá in logo có vẻ tốn xiền:
- 500 cái giá 13 K/cái > Vị chi hết 6,5 chai
- 1,000 cái giá 11 K/cái > Hết 11 chai...
Gọi điện down số lượng thì được:
- 200 cái giá 17,5 K/cái > tốn 3,5 chai
- 300 cái giá 14,3 K/cái > tốn 4,29 chai
...
Chắc em chọn option 200 cái, xài được 100 xe là đủ cho... 2 năm!
DANH SÁCH THÀNH VIÊN PREVIA CLUB