Hạng C
8/8/10
585
119
43
Q7, HCM City
ko thấy BOSS trong danh sách vậy ta .... o_O

Có đủ bộ new Logo rồi mà vẫn chưa có tên mới ghê chứ
 
Hạng F
3/10/10
7.379
3.126
113
Previa Club
www.tanyplastic.com
Beng...
Theo tinh thần buổi Off Bến Sông ngày 17/6/18, sau 1 tuần chuẩn bị, BĐH Previa Club Viet Nam (Facebook) đã được thành lập với 3 thành viên: Tam Dominh + Mung Tran (Đại diện nhóm Sài Gòn) + Hai Tran (Đại diện nhóm Thủ Đức).
Xin Chúc Mừng!!!
***
PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG
- BĐH bàn bạc,chuẩn bị cũng như duy trì các hoạt động thường nhật của Group, bảo đảm các hoạt động này tuân thủ theo tiêu chí của Hội.
- Các bác Mừng và Hải sẽ tham gia hoạt động quản trị với vai trò Kiểm duyệt viên, thực hiện các hoạt động quản trị Group như phê duyệt thành viên mới, kiểm duyệt các post và comment, chỉnh sửa, sắp xếp bài viết...
- Previa Club Việt Nam sẽ hoạt động online là chính. Các nhóm, các mem nếu có các thông tin thì chia sẽ trên đó cho các mem khác. Trao đổi nguồn phụ tùng, hổ trợ kỹ thuật, hổ trợ mua bán là các thông tin cần thiết và làm cho Hội có sức sống hơn. Các thông tin Off của các nhóm và mem cũng nên chia sẽ để tạo dịp gặp nhau.
- Các bác ở gần nhau hoặc cùng chung sở thích có thể lập các nhóm riêng, Off riêng. Các hoạt động riêng này cũng có thể trở thành chung nếu nhóm khác quan tâm và cùng tham gia. Các nhóm này cũng có thể là độc lập và không liên quan đến Previa Club Việt Nam.
- Previa Club Viêt Nam tổ chức chung các Off quan trọng, khi đó BĐH sẽ lấy ý kiến của các nhóm và tổ chức Off theo chương trình mà các nhóm đề cử. Các Off định kỳ có thể 1 lần 1 tháng vào chiều thứ Bảy hoặc sáng CN, Off xa vào các dịp Tết, lễ, hè hoặc các dịp đặc biệt.
 
  • Like
Reactions: Previa1996